Andmetöötlustingimused

AVALDATUD 1. JUUULI 2024

Privalon Autorent OÜ (edaspidi nimetatuna ka “meie”) haldab veebilehte aadressil https://parnuautorent.ee (edaspidi “veebileht”) ning osutab autorendi teenuseid (edaspidi “teenus”), kogudes, töötledes ja kasutades isikuandmeid vastavalt alltoodud tingimustele.

Käesolevad andmetöötlustingimused kirjeldavad Privalon Autorent OÜ üldpõhimõtteid seoses veebilehe ja teenuste kasutamise käigus kogutud isikuandmete töötlemise, kasutamise, avaldamise, edastamise, muutmise, unustamise ja kustutamise kohta.

Andmetöötlustingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes kasutavad meie veebilehte ja teenuseid. Me kasutame isikuandmeid teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadusest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

 

1. MÕISTED

 • Isikuandmed: Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.
 • Teenuse kasutusandmed: Teave teenuse, sealhulgas rendisõiduki kasutamise kohta.
 • Veebilehe kasutusandmed: Automaatse kogumise teel saadud andmed veebilehe kasutamise kohta (nt. külastamise aeg ja kestus).
 • Küpsised: Väikesed tekstifailid, mida veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvutisse.
 • Vastutav töötleja: Privalon Autorent OÜ, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Volitatud töötleja: Füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
 • Andmesubjekt: Isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.
 • Kasutaja: Isik, kes kasutab meie veebilehte või teenust.

 

2. ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Kogume erinevat liiki andmeid erinevatel eesmärkidel, et osutada teenust ning parandada oma teenuse kvaliteeti.

Isikuandmed

Meie veebilehte ja teenuseid kasutades võime paluda teil anda meile enda kohta teid identifitseerivat teavet, teiega ühendust võtmiseks või teie tuvastamiseks, arveldamiseks, teenuse haldamiseks, vajadusel taustakontrolli teostamiseks ja liiklussõiduki juhtimisõiguse kinnitamiseks (“Isikuandmed”).

Teid identifitseeriv teave võib sisaldada, kuid mitte ainult:

 • Teie e-posti aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Töökoha andmed
 • Telefoninumber
 • Aadress, riik, maakond, postikood, linn
 • Juhiloa andmed ja koopiad
 • Passi või ID-kaardi andmed ja koopiad
 • Krediitkaardi andmed rendisõiduki tagatise broneerimiseks
 • Küpsised ja kasutusandmed
 • Veebilehe kasutusandmed

Teenuse kasutusandmed

Kogume infot teenuse, sealhulgas rendisõiduki kasutamise kohta. Teenuse kasutusandmed hõlmavad rendisõiduki positsioneerimisandmeid, sõiduki asukohta, kiirust, sõidusuunda ja muid diagnostilisi andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja sõiduki turvalisuse tagamiseks.

Veebilehe kasutusandmed

Kogume infot selle kohta, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Veebilehe kasutusandmed hõlmavad informatsiooni kasutatava arvuti internetiaadressi (IP-aadress), arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi ja tarkvaraversiooni kohta, külastatava veebilehe ja kasutatava teenuse kohta, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta), külastuse kestuse ja seadme unikaalse identifikaatori ning muu diagnostilise teabe kohta.

Küpsiste abil kogutud andmete jälgimine

Kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et tuvastada kasutajate eelistusi veebilehe kasutamisel. Küpsised on väikesemahulised andmefailid, mis võivad sisaldada anonüümseid unikaalseid identifikaatoreid. Küpsised saadetakse meie veebilehelt teie veebilehitsejale ja salvestatakse teie arvutisse. Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Näiteid küpsistest, mida kasutame:

 • Seansiküpsised: kasutame seansiküpsiseid teenuse haldamiseks.
 • Püsiküpsised: kasutame selleks, et meeles pidada teie eelistusi ja erinevaid seadeid.
 • Turvaküpsised: kasutame turvalisuse tagamise eesmärgil.
 • Kolmanda osapoole analüüsiküpsised: kasutame turundussuhtluse optimeerimiseks.

 

3. KOGUTUD ANDMETE KASUTAMINE

Privalon Autorent OÜ kasutab kogutud andmeid selleks, et:

 • Osutada teenust
 • Jälgida teenuse kasutatavust
 • Tagada teenuse turvalisus
 • Teostada analüüsi teenuse parendamise eesmärgil
 • Tuvastada, vältida ning lahendada probleeme teenuse kasutamisel
 • Teavitada teid muutustest teenuse tingimustes
 • Saata teile uudiseid, eripakkumisi ja üldinfot meie toodete, teenuste ja sündmuste kohta, välja arvatud juhul, kui olete avaldanud soovi sellisest infost keelduda. Teil on õigus keelduda mõnest või kõikidest sellistest pöördumistest kasutades selleks pöördumises olevaid juhiseid.

 

4. KOGUTUD ANDMETE SÄILITAMINE

Privalon Autorent OÜ säilitab teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevate andmetöötlustingimuste eesmärkidest tulenevalt. Me säilitame ja kasutame teie andmeid järgides meile seadusega kehtestatud kohustus, lahendamaks vaidlusi ning kehtestamaks meie lepinguid ja põhimõtteid. Säilitame andmeid ka ettevõtte sisese analüüsi tarbeks. Tehnilisi andmeid säilitatakse tavaliselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui seda infot kasutatakse turvalisuse tõhustamiseks või teenuse funktsionaalsuse tõstmiseks või kui me oleme seadusest tulenevalt kohustatud sellist infot pikemalt säilitama.

 

5. KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, võidakse edastada ja säilitada arvutites, mis asuvad väljaspool teie riiki või muud riiklikku alluvusala, kus andmekaitse seadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni seadustest.

Kui te asute väljaspool Eesti Vabariiki ning olete otsustanud oma andmeid meiega jagada, siis palume olla teadlikud, et me edastame kogutud andmed Eesti Vabariiki ning töötleme neid siin. Oma andmete edastamise ja käesolevate andmetöötlustingimustega nõustumise kaudu annate meile nõusoleku selliseks andmete edastamiseks.

 

6. ANDMETE AVALDAMINE

Seadusest tulenev kohustus: Teatud asjaoludel on Privalon Autorent OÜ kohustatud avaldama teie isikuandmeid, kui selline kohustus tuleneb seadusest või on seotud asutuse või isiku põhjendatud vajadusega, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

Privalon Autorent OÜ võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, kui see on vajalik:

 • Seaduslike kohustuste täitmiseks
 • Privalon Autorent OÜ vara ja õiguste kaitsmiseks
 • Võimalike õigusrikkumiste ennetamiseks või uurimiseks seoses teenusega
 • Teenuse kasutajate isikliku turvalisuse või avalikkuse kaitseks
 • Õigusliku vastutuse vältimiseks

 

7. ANDMETE TURVALISUS

Teie andmete turvalisus on meile oluline, kuid palume olla teadlikud, et ükski andmete internetis edastamise või säilitamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi püüame kasutada kõiki kaubanduslikult lubatud vahendeid teie isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me garanteerida nende täielikku turvalisust.

 

8. TEIE ÕIGUSED

Privalon Autorent OÜ kavatseb võtta kasutusele mõistlikud meetmed lubamaks teil oma andmeid parandada, muuta, kustutada või piirata oma isikuandmete kasutust. Kui teil on soov oma isikuandmeid muuta või soovite, et teid teavitatakse, milliseid teie isikuandmeid me omame ning soovite nende eemaldamist meie süsteemidest, siis palun võtke meiega ühendust.

Teatud juhtudel on teil õigus:

 • Saada koopia meie käsutuses olevatest isikuandmetest
 • Korrigeerida meie käsutuses olevaid ebaõigeid isikuandmeid teie kohta
 • Nõuda meie käsutuses olevate teie isikuandmete kustutamist
 • Teil on õigus oma Privalon Autorent OÜ-le usaldatud andmete teisaldamisele
 • Teil on õigus meilt nõuda koopiat oma isikuandmetest tavapäraselt kasutatavas elektroonilises vormis, mis võimaldab nende andmete haldamist ja teisaldamist

Palun olge valmis selliste päringute puhul meile tõestama oma isikusamasust.

 

9. TEENUSE OSUTAJAD ehk VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Me võime oma nimel kasutada kolmandaid isikuid ja ettevõtteid teenuse osutamiseks ja analüüsimiseks. Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isikuandmetele ainult meie nimel neile antud ülesannete täitmiseks ning neil on keelatud neid andmeid avaldada või muul viisil kasutada.

Majutus

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Analüütika

Me võime kasutada kolmandaid osapooli teenuse kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks.

 • Google Analytics: Google-ile kuuluv veebianalüütikateenus, mis jälgib ja raporteerib veebiliiklust. Google võib kasutada kogutud andmeid, et teha suunatud personaalset reklaami. Teil on õigus määrata, et te ei soovi oma andmeid teenuse kasutamise kohta teha kättesaadavaks Google Analytics-ile, seadistades Google Analytics-ist keeldumise lisa. Lisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta külastage Google-i privaatsustingimuste lehte.

Turundus

Privalon Autorent OÜ kasutab kolmandate osapoolte turundusplatvorme uudiskirjade, turunduslike ja promomaterjalide ning muu informatsiooni saatmiseks.

 • Mailchimp: E-posti turundusteenust pakub Intuit Inc. Teil on õigus keelduda meie e-posti turundusest kasutades e-posti pöördumiste jaluses olevat linki. Lisainformatsiooni saamiseks MailChimpi privaatsustavade kohta külastage MailChimpi privaatsustingimuste lehte.

Taasturundus

Privalon Autorent OÜ kasutab taasturundusteenuseid, et edastada teile reklaame kolmandate isikute veebilehtedel peale teenuse kasutamist. Meie ja meie kolmandatest osapooltest partnerid kasutame teie külastuse järgsete reklaamide haldamiseks ja optimeerimiseks küpsiseid.

 • Google Adwords: Taasturundusteenust pakub Google Inc. Te võite keelduda Google Analyticsi Display-turundusest kohandades Google Display-võrgustiku reklaame külastades Google Ads seadeid. Google soovitab paigaldada ka Google Analytics-ist keeldumise veebilehitseja lisa, mis pakub lehe külastajatele võimaluse takistada oma andmete kogumist Google Analytics-i poolt. Lisainformatsiooni saamiseks Google-i privaatsustavade kohta külastage Google-i privaatsustingimuste lehte.
 • Meta (endine Facebook): Taasturundusteenust pakub Meta Platforms, Inc. Lisateavet nende huvipõhise reklaami kohta leiate siit. Te võite keelduda Meta ja teiste sellega seotud ettevõtete turundusinfost ka läbi Euroopa Interaktiivse Digitaalturunduse Liidu või oma mobiiltelefoni seadistuste kaudu. Lisainformatsiooni saamiseks Meta privaatsustavade kohta külastage Meta andmepoliitika lehte.

 

10. MUUD TINGIMUSED

 

Lingid teistele lehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele lehtedele, mida meie ei halda. Kui te vajutate kolmanda osapoole lingile, suunatakse teid selle osapoole lehele. Me tungivalt soovitame teil tutvuda iga lehe privaatsustingimustega, mida te külastate. Meil puudub kontroll ja vastutus kolmandate osapoolte lehtede ja teenuste sisu, privaatsuspoliitika ja tavade eest.

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud isikutele, kelle vanus on alla 18 aasta (edaspidi “Lapsed”). Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat informatsiooni alla 18-aastastelt isikutelt. Kui te olete lapsevanem või eestkostja ning olete teadlik, et teie Lapsed on andnud meile isikuandmeid, palun võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid lastelt ilma nende vanema või eestkostja nõusolekuta, võtame kasutusele meetmed selliste andmete kõrvaldamiseks meie serveritest.

 

11. MUUDATUSED

Me võime aeg-ajalt täiendada oma andmetöötlustingimusi. Teavitame teid sellistest muudatustest, avaldades uued tingimused oma veebilehel. Teavitame teid muudatuste jõustumisest esile tõstetud teate kaudu oma veebilehel ja uuendame vastavalt jõustamise kuupäeva andmetöötlustingimuste päises. Soovitame teil aeg-ajalt tutvuda käesolevate andmetöötlustingimustega, et olla kursis võimalike muudatustega. Käesolevate andmetöötlustingimuste muudatused jõustuvad meie veebilehel avaldamisega.

 

12. KONTAKT

Kui teil on küsimusi nende andmetöötlustingimuste kohta, palun võtke meiega ühendust:

Privalon Autorent OÜ
Registrikood: 14969791
Aadress: Tallinna mnt. 99a, Pärnu

Rainer Laaneväli
Telefon: +372 50 14 095
E-post: rainer@privalon.ee

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega. Tutvu ka meie Privaatsuspoliitikaga.

OK