Renditingimused

Privalon Autorent OÜ autorendi tingimused

 

Rentniku vanus ja juhtimisõigus

 • Rentnik peab olema vähemalt 25-aastane.
 • Rentnikul peab olema kehtiv juhiluba, mis annab õiguse juhtida sõidukit Eestis. Mõne riigi juhiloa puhul on vaja lisaks ka rahvusvahelist juhiluba. Rentnikul peab olema ka vähemalt kaheaastane juhtimiskogemus.
 • Rentnik ja iga lisajuht peavad esitama sõiduki üleandmisel kehtiva juhiloa ja isikut tõendava dokumendi (Pass, ID-kaart).

Rendisõiduki hooldus ja kasutamine

 • Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult.
 • Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel ja autovõidusõiduks on keelatud.
 • Keelatud on rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.
 • Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku loata.

Vastutus ja kahjude hüvitamine

 • Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest.
 • Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahju lepingus märgitud omavastutuse ulatuses.
 • Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentniku hooletuse või tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest.
 • Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.
 • Kui Rentnik täidab kõiki lepingutingimusi, on Rentniku omavastutus Rendisõiduki ärandamise puhul 1200 €.
 • Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ja võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses.
 • Rendisõidukile tekkinud vigastuse kõrvaldamiseks kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest.
 • Kaotatud võtmete tasu: 300 €
 • Kaotatud dokumentide tasu: 100 €
 • Rikutud rehvi või velje tasu: 100 €
 • Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

Maksetingimused

 • Tasumisel aktsepteeritakse krediitkaarte ja krediitkaardi omadustega deebetkaarte, sularaha ning pangaülekannet ettemaksu arve alusel.
 • Ülekandega tasumisel tuleb arvestada, et arve peab olema tasutud enne rendiperioodi algust.
 • Rentnik on kohustatud tagama ettemaksu vastavalt taotletavale rendiperioodile.

Kindlustuskaitse tingimused

 • Kohustuslik liikluskindlustus sisaldub rendihinnas.
 • Rentnik on vastutav kogu kahju ulatuses, mis on juhtunud parkimise ajal, varguse korral või kui kahju põhjustaja on teadmata. Maksimaalne omavastutus on 1200 €, kui ei ole võetud kaskokindlustust.
 • Kaskokindlustus on saadaval lisatasu eest, hinnaga 19 € päevas. Kaskokindlustuse omavastutus on 200 €.
 • Sõiduki kindlustuskaitse ei kehti, kui sõidukiga veetakse ohtlikke või keelatud aineid.
 • Kindlustuskaitse ei kehti, kui juhil puudub juhtimisõigus kahjunõude tekkimise hetkel.
 • Kindlustuskaitse ei kehti, kui juht on alkoholi või muude toksiliste ainete mõju all.

Piiriülesed rendid ja territoriaalsed piirangud

 • Piiriülesed rendid on saadaval vaid päringu alusel ja lisatasu eest.
 • Rentnikul on õigus kasutada rendisõidukit eranditult Eesti territooriumil, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.
 • Sõiduki kasutamine väljaspool lepingu territooriumi on rangelt keelatud.

Lisateenused

 • Lisajuhid, turvatoolid, istmekõrgendused on saadaval lisatasu eest.
 • Lisajuhi tasu: 9 € päevas.
 • Puhastustasu (kui tagastatakse ülemäära mustalt): 15 €.
 • Kohaletoomise ja äraviimise teenus: Pärnu linna piires minnakse kliendile järele. Üleandmine ja vastuvõtmine vaid ettevõtte aadressil.

Sõiduki tagastamine ja tankimine

 • Rendisõiduk tuleb tagastada sama koguse kütusega, mis oli Rendisõidukis üleandmise hetkel. Paagi mittetäitmise korral rakendatakse kütuse täitmise tasu 30 € lisaks puuduva kütuse maksumusele.

Rendiperiood ja tagastamine

 • Rendipäev on 24 tundi.
 • Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal.
 • Rendilepingu mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kaks korda kõrgema tariifi alusel, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Kilometraaži piirang ja lisatasud

 • Päevase rendi kilometraaž on 350 km, mis on hinna sisse arvestatud.
 • Igale enam sõidetud kilomeetrile rakendub hind 0,15 € kilomeeter.
 • Täpne kilometraaži piirang sätestatakse rendilepingu sõlmimise hetkel.

Muud tasud ja maksud

 • Liiklus- ja parkimistrahvide haldustasu on 30 EUR juhtumi kohta. Lisaks tuleb juhil tasuda kõik liiklus- ja parkimistrahvid.
 • Kõik Privalon Autorent OÜ autod on mittesuitsetajatele mõeldud autod. Täiendava puhastustasu ja/või lõhna eemaldamise tasu on 150 EUR.

Tehniline hooldus ja kulutused

 • Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välisvalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne) rendiperioodi jooksul.
 • Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest, võtab enda kanda Rendileandja.
 • Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

Õnnetusjuhtumid ja teavitamine

 • Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, Rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentnik kohustatud koheselt teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale.

Pikaajalise rendi soodustused

 • Pikaajalise rendi soodustused on saadaval päringu alusel.

Kirjuta meile :)

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute sellega. Tutvu ka meie Privaatsuspoliitikaga.

OK